Hyundai Blue Card Genel Şartlar

 1. Hyundai Blue Card, programa üye işyerlerinde müşterilerine genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, Blue Puan (Puan) kazanma, puan harcama, düzenlenen aktivitelere katılabilme gibi imkanlar sunan Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait müşteri sadakat ve pazarlama programıdır. Hyundai Blue Card’ın (Kart) mülkiyeti “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.”ye (Hyundai) aittir.
 2. Kart, kart hamili tarafından Türkiye genelinde ve K.K.T.C’de programa üye Hyundai Yetkili Satıcı ve Servislerinden yapılan ürün ve/veya hizmet alımlarında kart okuyucu terminallerinden geçirilmek suretiyle puan kazanmak ve bildirilebilecek diğer faydalardan yararlanmak için kullanılacaktır.
 3. Hyundai Blue Card bir ödeme kartı değildir.
 4. Hyundai Blue Card kullanımı sadece gerçek kişiler için geçerli olup tüzel kişilerin kullanması mümkün değildir.
 5. Kart hamili, kartı iyi durumda tutmak ile yükümlü olup, kart üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 6. 18 yaşından küçükler Hyundai Blue Card programı üyesi ve dolayısıyla kart sahibi olamaz.
 7. Kart hamili, Hyundai’ye iletmiş olduğu ve bu formda yer alan ve ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgileri gerek Hyundai gerekse Hyundai tarafından belirlenen 3. kişiler ve program ortakları ile düzenlenen aktivitelere, kampanyalara davet, posta, e-posta gönderileri, tanıtım ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini, bu firmalarca işlenebileceğini ve kart hamilini aksini belirtmedikçe bu firmaların, kendisiyle kısa mesaj, internet, mektup, telefon, vb. kanallardan temasa geçebileceğini kabul eder.
 8. Bilgi işlem, müşteriye daha uygun teklifler (indirimler) verilmesi ve tasarlanması amacıyla tutulan elektronik bir dosyadır. Elektronik dosya, başvuru formundaki bilgiler ve Hyundai Blue Card’ın kullanımından elde edilen bilgilerden oluşur. Kart hamili, dosyada toplanan bilgiye ilişkin erişim, değiştirme, itiraz ve iptal hakkını, Hyundai Assan’a kimlik kartının kopyasını içeren bir posta vasıtasıyla Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. No:2 34742 Kozyatağı – İstanbul adresine göndererek kullanabilir.
 9. Kart hamilinin, kart kullanımı esnasında verilen fatura, slip, vs. üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kontrol edilmeyen işlemler ile ilgili kart hamilinin daha sonra itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 10. Programın suistimalinin tesbiti halinde kart hamili herhangi bir puan kazanamayacağı gibi yüklenmiş olan puanlar da Hyundai tarafından silinebilir.
 11. Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal en yakın Hyundai Yetkili Satıcı veya Servisininden ücreti karşılığında yeni kartı temin edebilir. Kart yenilenene kadar oluşabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.
 12. Yeni kart başvurusu halinde, eski karttaki puanların yeni karta transfer edilebilmesi için kimlik tesbiti ile başvuranın eski kart hamili olduğunun ispatı gerekmektedir. Aksi halde puan transfer işlemi yapılmayacaktır.
 13. Hyundai gerekli gördüğünde kartı iptal edebilir, iadesini talep edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. Son iki yıl içinde kullanılmamış karta ait puanlar Hyundai tarafından otomatik olarak silinecektir. Hyundai dışı üye iş yerlerinde kazanılan puanlara yönelik puan silme kuralları farklılaşabilir.
 14. Müşteri, Hyundai Blue Card’ın indirim ve avantajlarından ancak kendine ait ve programa kayıtlı gösterdiği takdirde yararlanabilir. Üye, satış fişi kesilmeden kartını göstermeyi unutur ise Hyundai Blue Card’dan faydalanma hakkını kaybeder.
 15. İndirim, toplam satın alım bedelinden yüksek olsa dahi nakte çevrilemez ve nakit iadesi yapılamaz. Kartta biriken puanlar nakte çevrilemez.
 16. Program, önceden haber vermek koşuluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir. Hyundai, program şartlarını değiştirebilir, üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir, dilediğinde kartı, başka bir firma veya Hyundai ortaklarına devredebilir veya başka programlarla birleştirebilir.
 17. Hyundai, programın kapsamını, kurallarını ve koşullarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
 18. Hyundai Blue Card’ın geçerli olduğu Bayi ve Yetkili Servislerde kullanımı bu müracaat formunda yazılı genel ve operasyonel koşullarının kabul edildiği anlamına gelmektedir.
 19. Kapınızdaki Servis Hyundai veya Havalimanındaki Servis Hyundai programından faydalanmak isteyen Blue Card sahipleri, Blue Puan kazanmak ya da kullanmak için, araçlarını teslim ederken Blue Card’larını yetkiliye teslim etmeleri ve aracı alırken kartı geri almaları gerekmektedir.
 20. Kart hamili başvuru formunu doğru olarak doldurduğunda, formda belirtilen bilgilere göre teslimatların yapılmasını kabul eder. Başvuru formunun doldurulması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır.

Hyundai Kartının Kaybolması Durumu

Kaybolması halinde lütfen herhangi bir Hyundai Bayi veya Yetkili Servisine ya da Hyundai Assan Genel Müdürlüğüne bilgi veriniz:

* Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.